Identified flying object. 

   -	Vysoko inteligentná technológia
   -	Jednoduchá technológia výroby
   -	Žiadne spojky, motory, prevodovky, prúdové motory
   -	Vysoká schopnosť manévrovať hlavne vo vertikálnom smere
   -	Možnosť nastavenia vysoko energeticky úsporného režimu
   -	Vesmírny dopravný prostriedok určený pre každého
   -	Nízke dopravné náklady zrovnateľné s klasickou dopravou ak nie nižšie

   

   Identified flying object IFO - Slovak UFO technology.   IFO v tvare štvoruholníka - Napájanie priamo na IFO.   IFO v tvare disku - IFO napájané diaľkovo.   Podrobné informácie a prezentáciu IFO poskytujeme formou
   workshopov na základe dohody.    Späť