Vítame Vás na stránkach www.vesmtransport.sk

Naša slnečná sústava - Naša budúcnosť

Identified flying object     Free energy devices

O nás     Teória transportu     Videá     Ponuka zariadení     Diskusia     Adresa     Lifter analýza     e-mail

Riadenie projektu

Vesmírny transportný program Slovensko

Účel projektu

Konštrukcia SlovSputnika

SlovSputnik - Lacný univerzálny pozemný a vesmírny transportný prostriedok na prepravu osôb a tovaru.

Vesmírny transportný prostriedok - Použitá technológia

     Použitá technológia je budovaná na princípe využitia rovnice ekvivalencie hmoty a ener-
     gie popísanej Albertom Einsteinom v teórii relativity podľa vzorca E = m.c2, t.j.využíva  
     schopnosť hmoty priamo meniť elektrickú energiu na kinetickú a uvádzať sa do pohybu bez 
     použitia klasických pohonov (pozri priložené videá). Vzhľadom na jednoduchosť novej tech-
     nológie nepotrebuje transportný prostriedok pre svoj pohyb žiadne mechanické zariadenia
     ako motor, spojku, prevodovku, prúdový motor. 
     Predpokladáme, že nová technológia úplne nahradí existujúce transportné technológie a 
     umožní, aby v transportných technológiách prebehol identický proces ako v elektronike, 
     kde sa oddelila inteligencia od hmoty do tzv. software a hardware nie je schopný bez 
     software vykonávať prakticky žiadne funkcie. Tento proces nevyhnutne prebehne aj v tran-
     sportných technológiach. Jednou z možností je riešenie, ktoré ponúkame na tejto stránke.
     Podrobnejší popis princípov novej vesmírnej transportnej technológie nájdete v odkaze "Li-
     fter analýza" a detailný popis v komerčnej ponuke v odkaze "Ponuka zariadení" a je pred-
     metom ponuky prezentácie. 
     Potrebný jednoduchý, výkonný a lacný zdroja energie je vedľajším produktom vývoja tran-
     sportných technológií. Technológia pracuje na princípe ekvivalencie hmoty a energie popísa-
     nej Albertom Einsteinom v teórii relativity. Zdroj energie pre svoju činnosť využíva nie-
     ktoré základné princípy priamej premeny elektrickej energie na kinetickú energiu , uve-
     dených vo videách, pre hmotu plastového telesa
      

Vesmírny transportný prostriedok - Cieľ

   Zhotovenie vesmírneho dopravného prostriedku v tvare disku. Dopravný prostriedok 
   využíva pre pohon hmotu dopravného prostriedku na priamu premenu elektrickej 
   energie na kinetickú. 
   Účelom vesmírného dopravného prostriedku je: 
    - Zabezpečenie zdravého životného prostredia pre všetkých, presunom životnému
     prostrediu škodiacej výroby mimo planétu 
    - Vyriešenie problémov s toxickým odpadom
    - Vyriešenie problémov s odpadmi
    - Odstránenie konfliktov kvôli prístupom k surovinovým zdrojom 
    - Umožnenie prístupu k neobmedzeným prírodným zdrojom vesmíru 
    - Vyriešenie populačného tlaku expanziou do vesmíru 
     

Účel stránky

 
    1.Oboznámiť s princípmi perspektívnej transportnej technológie.
    2.Umožniť záujemcom podieľať sa nápadmi a návrhmi na riešení a zhotovení proto-
     typu funkčného SlovSputnika.
    3.Ponúknuť spoluúčasť na realizácii tohto prototypu.
    

Súvisiace články

     1. Článok SME.
      NASA úspešne otestovala pohon, ktorý nie je možný. Článok populistickým spôsobom popisuje
      princíp funkcie pohonu.
      Čítajte viac: Clanok 
     2. Článok NASA - Anomalous Thrust Production from an RF Test Device
      Measured on a Low-Thrust Torsion Pendulum