Základné videá pohybu hmoty s kovom,sklom 
 a plastom. 

   Pre zobrazenie základného princípu priamej premeny
   elektrickej energie na kinetickú energiu bol použitý
   najjednoduchší pohyb hlavne z hľadiska natočenia 
   videí. 
   Trpezlivejší a koncentrovanejší môžu experimentovať
   s ľubovoľným smerom pohybu a s rôznymi hmotami. 
   Tvorivosť neobmedzená.

   Zobrazenie základného princípu priamej premeny elektrickej
   energie na kinetickú energiu hmotou kovového telesa.   Zobrazenie základného princípu priamej premeny elektrickej
   energie na kinetickú energiu hmotou skleneného telesa.   Zobrazenie základného princípu priamej premeny elektrickej
   energie na kinetickú energiu hmotou plastového telesa.  
  Ponuka na vývoj zdroja energie :
  
  Identified flying object price (IFO):        1 pc    100 000,- EUR
  
  Predmetom predaja je len 10 ks IFO. Predajom 10 kusa bude ponuka ukončená.
  
  Prostriedky za IFO budú použité na vývoj zdroja energie pracujúceho na princípe
  využitia rovnice ekvivalencie hmoty a energie popísanej Albertom Einsteinom v 
  teórii relativity podľa vzorca E = m.c2. Kupujúci IFO budú, na základe súhlasu,
  akcionári 5% akcií uvedenej technológie. 

      Späť